Click here for Myspace Layouts

Sunday, 11 December 2011

KATA GANDA

1. KATA GANDA PENUH ( TUNGGAL) - rama-rama, budak-budak, sekolah-sekolah.

2. KATA GANDA PENUH ( BERIMBUHAN ) - pemimpin-pemimpin, jualan-jualan, persatuan-persatuan.

3. KATA GANDA SEPARA ( TUNGGAL ) - lelaki, pepohon, gegelang.

4.KATA GANDA SEPARA ( BERIMBUHAN ) - berlari-lari, sepandai-pandai, sayur-sayuran, doa-doakan, mati-matian, kekuning-kuningan.

5. KATA GANDA BERENTAK - lauk-pauk, batu-batan, anak-pinak, ulang-alik, simpang-siur.

Saturday, 10 December 2011

SKEMA PERMARKAHAN ( BINA AYAT BERGAMBAR )

CEMERLANG ( A )

 • Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik.
 • Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik.
 • Penggunaan tanda baca dan ejaan yang betul.
BAIK ( B )

 • Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.
 • Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik.
 • Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.
SEDERHANA ( C )

 • Menggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik.
 • Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai.
 • Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.
LEMAH ( D )

 • Ayat tidak sesuai  dengan bahan grafik.
 • Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan grafik.
 • Tidak menguasai tanda baca dan ejaan.
SANGAT LEMAH  ( E )

 • Tidak menulis langsung.

CIRI-CIRI GURU PROFESIONAL

1. Bersemangat tinggi dalam perkhidmatan.


2. Bermatlamat yang jelas.


3. Berkemahiran mengurus bilik darjah.


4. Berkebolehan komunikasi yang baik.


5. Jangkaan yang tinggi terhadap murid.


6. Berupaya memberi yang terbaik.


7. Pengetahuan tentang kurikulum dan subjek yang diajar secara mendalam.


8. Hubungan yang berkualiti dengan murid, ibu bapa, masyarakat dan majikan.

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. Niat yang betul.

2. Perlakuan yang baik.

3. Berdisiplin dan beradab.

4. Penggerak ke arah kebaikan.

5. Memperkota apa yang dikata.

5. Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi.

AKAUNTABILITI GURU

1. Akauntabiliti Guru Terhadap Pelajar.

2. Akauntabiliti Guru Terhadap Sekolah.

3. Akauntabiliti Guru Terhadap Masyarakat dan Negara.

4. Akauntabiliti Guru Terhadap Profesion Perguruan.

5. Akauntabiliti Guru Terhadap Diri Sendiri.

TANGGUNGJAWAB PROFESION GURU

1. Tanggungjawab Kepada Murid.

2. Tanggungjawab Kepada Ibu Bapa.

3. Tanggungjawab Kepada Masyarakat dan Negara.

4. Tanggungjawab Kepada Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan.

KELUARGAKU SYURGAKU