Click here for Myspace Layouts

Saturday, 10 December 2011

SKEMA PERMARKAHAN ( BINA AYAT BERGAMBAR )

CEMERLANG ( A )

 • Menggunakan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik.
 • Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan grafik.
 • Penggunaan tanda baca dan ejaan yang betul.
BAIK ( B )

 • Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.
 • Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan grafik.
 • Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapi tidak menjejaskan ayat.
SEDERHANA ( C )

 • Menggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai dengan bahan grafik.
 • Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai.
 • Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.
LEMAH ( D )

 • Ayat tidak sesuai  dengan bahan grafik.
 • Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan bahan grafik.
 • Tidak menguasai tanda baca dan ejaan.
SANGAT LEMAH  ( E )

 • Tidak menulis langsung.

No comments:

Post a Comment